دانشکده مهندسی برق- متن ها
تستر آی . سی Tester I.C

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.8889.14592.fa.html
برگشت به اصل مطلب