دانشکده مهندسی برق- متن ها
مولتی متر Digital Multimeter

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.8889.14582.fa.html
برگشت به اصل مطلب