دانشکده مهندسی برق- متن ها
آزمایشگاه دیجیتال (مدار منطقی ) – تکنیک پالس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

بسمه تعالی
نام آزمایشگاه : دیجیتال (مدار منطقی ) – تکنیک پالس
نوع آزمایشگاه : آموزشی
ظرفیت آزمایشگاه: 6 گروه دو نفره
مسئول آزمایشگاه: خانم بیدوند
شماره تماس آزمایشگاه: 2649


آزمایش های قابل انجام آزمایشگاه دیجیتال ( مدار منطقی ):

 

1. گیت‌های منطقی
2. آشنایی با چند نمونه مدار لاجیک و بدست آوردن پارامترهای IC ها
3. آشنایی با چند نمونه مدار ترکیبی
4. آشنایی با نمایشگرها
5. ادامه آشنایی با مدارهای ترکیبی
6. آشنایی با ساختمان انواع فلیپ فلاپها
7. شمارنده‌های آسنکرون
8. شمارنده‌های سنکرون
9. آشنایی با برخی آی سی های شمارنده
10. شیفت رجیسترها

آزمایش های قابل انجام آزمایشگاه تکنیک پالس :

1. مدارهای RC و پاسخ زمانی ترانزیستور
2. سویپ ولتاژ
3. سویپ میلر با فیدبک جریان
4. سویپ میلربا فیدبک ولتاژ و سویپ دیجیتالی
5. سویپ Free Running
6. مولتی ویبراتور با دو حالت پایدار Bistable M.V.
7. مولتی ویبراتور با یک حالت پایدار Mono – Stable M.V.
8. مولتی ویبراتور بی‌ثبات Astable M.V.
9. مدار اشمیت تریگر Schmitt Triger
10. آشنایی با آی سی 555

تجهیزات آزمایشگاه:


فانکشن Function Generator
مولتی متر Digital Multimeter
اسیلوسکوپ Oscilloscope
منبع تغذیه
بردبرد با منبع تغذیه
• تستر آی . سی Tester I.C

مراجع پیشنهادی جهت تهیه پیش گزارش:


اصول و مبانی تکنیک پالس تالیف : دکتر سید احمد معتمدی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.8889.14575.fa.html
برگشت به اصل مطلب