دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه ها و اخبار عمومی
اطلاعیه دریافت گواهی HSE

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/17 | 
بسمه تعالی
اطلاعیه دریافت گواهی HSE از دانشجویان محترم مقطع تحصیلات تکمیلی که در آزمون HSE شرکت نموده و نمره بالای ۵۰ را کسب نموده اند، تقاضا می گردد نسبت به دریافت گواهی به دفتر ارتباط با صنعت دانشکده واقع در طبقه چهارم مراجعه فرمایند. لطفا، دانشجویان پردیس و مجازی برای دریافت گواهی، به مرکز آموزش های الکترونیکی یا پردیس مراجعه فرمایند.
                                                            با تشکر دفتر ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی برق
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.6169.55333.fa.html
برگشت به اصل مطلب