دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه ها و اخبار عمومی
پژوهانه دانشجویان دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
پژوهانه دانشجویان دکتری
به اطلاع دانشجویان دکتری می رساند که بیست تن از دانشجویان دکترای ورودی 1385 و 1386 که پیشنهاد پروژه آنها تا پایان شهریور 1387 به تصویب رسیده است مشمول دریافت پژوهانه از وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری قرار گرفتند .
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.6169.16786.fa.html
برگشت به اصل مطلب