دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه ها و اخبار عمومی
مرجع تعیین تعداد ارجاعات بر مقالات اساتید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
مرجع تعیین تعداد ارجاعات بر مقالات اساتید
به اطلاع اساتید بزرگوار می رساند سایت Web of Science جهت تعیین تعداد ارجاعات به مقالات اساتید مورد استفاده قرار می گیرد . قابل ذکر است که سایتهای google و یا Scopus مورد استفاده قرار نخواهند گرفت . این مطلب به این معناست که معیار ارزیابی در رتبه بنده دانشگاهها سایت Web of Science  می باشد و در استخراج تعداد ارجاعات تنها ارجاعاتی که خود آنها نیز الزاما در این سایت نمایه شوند مورد قبول می باشد .
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.6169.16785.fa.html
برگشت به اصل مطلب