دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه ها و اخبار عمومی
ارتقای شایسته دکتر حیدری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

در سال همت مضاعف و کار مضاعف ، درجلسه مورخ 10/3/89 هیات ممیزه دانشگاه ، ارتقای علمی دکتر حسین حیدری از استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید . ارتقای شایسته ی ایشان را صمیمانه خدمت ایشان و خانواده ی محترم ایشان تبریک عرض می کنیم .

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.6169.16305.fa.html
برگشت به اصل مطلب