دانشکده مهندسی برق- اخبار علمی- پژوهشی
تبریک به تیم رباتیک و هوش مصنوعی دانشکده مهندسی برق

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/21 | 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.6168.62637.fa.html
برگشت به اصل مطلب