دانشکده مهندسی برق- مهندس حمیدرضا جلیلیان خالقی
مهندس حمیدرضا جلیلیان خالقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/7 | 


  مهندس حمیدرضا جلیلیان خالقی

مشخصات فردی :
نام خانوادگی :  جلیلیان خالقی
نام :  حمیدرضا 
رتبه علمی : کارشناس
تلفن :  ۷۳۲۲۵۷۶۷ 
پست الکترونیک : h_jalilian(AT)iust.ac.ir

تحصیلات :
۱- کارشناسی : دانشگاه فردوسی مشهد، گرایش مخابرات، ۱۳۷۸.
۲- کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ایران، گرایش مخابرات میدان، ۱۳۸۰.

دروس ارائه شده :
 -آزمایشگاه الکترونیک۱
 -آزمایشگاه الکترونیک۲
 -آزمایشگاه مدارهای منطقی
 -آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

 -آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
 -آزمایشگاه اصول مهندسی برق
 -آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.19431.65527.fa.html
برگشت به اصل مطلب