دانشکده مهندسی برق- دکتر نظام الحسینی .1
Dr. Nezamalhosseini

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/6 | 
• رتبه ۸ کنکور کارشناسی ارشد گرایش مخابرات مهندسی برق سال ۱۳۸۵
• رتبه ۹ کنکور کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک مهندسی برق سال ۱۳۸۵
• رتبه ۱۳ کنکور کارشناسی ارشد گرایش کنترل مهندسی برق سال ۱۳۸۵
• دانشجوی ممتاز در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
• رتبه سوم جشنواره بین المللی خوارزمی سال ۱۳۸۹
• کسب عنوان بهترین مقاله کنفرانس IEEE ICT ۲۰۱۳ در کشور مراکش (Best Paper Award)
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.19370.54416.fa.html
برگشت به اصل مطلب