دانشکده مهندسی برق- دکتر نظام الحسینی .1
Dr. Nezamalhosseini

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/2 | 

AWT IMAGE

  دکتر سید علیرضا نظام الحسینی

  مرتبه علمی: استادیار

  تلفن: ۷۳۲۲۵۶۱۵

  فاکس: ۷۳۲۲۵۷۷۷ (۲۱)

  پست الکترونیک: nezam(AT)iust.ac.ir

   Dr. S. Alireza Nezamalhosseini

 Title: Assistant professor

  Tel: ۷۳۲۲۵۶۱۵

  Fax: +۹۸(۲۱) ۷۳۲۲۵۷۷۷

  Email: nezam(AT)iust.ac.ir   

Education|Awards|Fields of Interest|Administerative Positions|Consulting Experience|Publications|Research Laboratory|Teaching Experience| Student Projects|

 

  تحصیلات|افتخارات|زمینه های تحقیقاتی|مسئولیت های اجرایی|پروژه های صنعتی|تالیفات|آزمایشگاه تحقیقاتی|تجارب آموزشی|پروژه های دانشجویی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.19370.54393.fa.html
برگشت به اصل مطلب