دانشکده مهندسی برق- اخبار صفحه اول
تبریک به آقایان دکتر حسین بلندی و دکتر عباس عرفانیان به عنوان استاد نمونه کشوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/2/11 | 
انتخاب جناب آقایان دکتر حسین بلندی و دکتر عباس عرفانیان  اعضاء محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی برق را به عنوان "استاد نمونه کشوری" تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت های روزافزون می نمائیم.ادامه خبر...
اساتید و کارکنان دانشکده مهندسی برق
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.19334.77866.fa.html
برگشت به اصل مطلب