دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های امور پژوهش
تبریک ارتقاء علمی آقای دکتر وحید شالچیان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/9 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.18110.68826.fa.html
برگشت به اصل مطلب