دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی دکترا
آخرین ساعت دفاعیه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/15 | 
بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ شورای دانشکده، آخرین وقت ارائه جلسات و دفاعیه ها ، ساعت ۱۷ می باشد،بنابراین لازم است حداکثر زمان پایان جلسات و دفاعیه  تا ساعت ۱۹ در نظر گرفته شود.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.14568.68147.fa.html
برگشت به اصل مطلب