دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی دکترا
مهلت تصویب موضوع رساله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
بر اساس مصوبه آیین نامه اجرایی شیوه آموزشی-پژوهشی مقطع دکتری، دانشجو باید در مدت مجاز(حداکثر ۵/۱سال)، مرحله آموزشی شامل دروس و امتحان جامع را با موفقیت به پایان رسانده و در نیمسال چهارم موضوع رساله خود را به تصویب برسانند.
لذا دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری مهلت دارند موضوع رساله خود را به تصویب نهایی برسانند و تاخیر در این امر موجب تغییر وضعیت تحصیلی دانشجو در سامانه گلستان از مشغول به تحصیل به اتمام مهلت مجاز تصویب موضوع رساله می شود که بعد از این تغییر، هرگونه فعالیت آموزشی نیاز به مجوز کمیته منتخب دانشگاه را دارد
بنابر این انتظار می رود دانشجویان گرامی برنامه ریزی لازم را در این خصوص انجام دهند
تحصیلات تکمیلی ۱۴۰۲/۰۱/۱۴.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.14568.67075.fa.html
برگشت به اصل مطلب