دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی کارشناسی ارشد
عدم تشکیل کلاس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/12/14 | 
کلاسهای درس مباحث ویژه جناب آقای دکتر فرهمند امروز ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ تشکیل نمیگردد
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.14567.77454.fa.html
برگشت به اصل مطلب