دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی کارشناسی ارشد
درس خارج از گرایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/24 | 
باتوجه به تایید شورای دانشکده و دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه مبنی بر اخذ درس خارج از دانشکده به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد میرساند از دو درس خارج از گرایش که در سرفصلشان ذکر گردیده است میتوانند بشرط تکمیل فرم مهمان در دانشکده دیگر (در سایت کارشناسی ارشد دانشکده برق)یکی از این دو درس را با عنوانهای خارج دانشکده اخذ نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.14567.77222.fa.html
برگشت به اصل مطلب