دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی کارشناسی ارشد
مخابرات امن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/18 | 

قابل توجه دانشجویان مخابرات میدان ورودی ۱۴۰۲

دانشجویانی که در دوره کارشناسی هیچیک از دروس  مایکروویو ۱ و مدارهای مخابراتی و فیلتر و سنتز مدار را نگذرانده اند لازم است درس جبرانی "مایکروویو و مدار" دکتر ملایی را اخذ نمایند. درصورتیکه یکی از دروس را گذرانده اند میتوانند با درخواست استاد راهنما و تایید مدیرگروه اخذ ننمایند. و اگر درس مایکروویو و یکی از دروس مدارهای مخابراتی یا فیلتر را گذرانده اند لازم نیست درس جبرانی را اخذ نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.14567.77193.fa.html
برگشت به اصل مطلب