دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی کارشناسی ارشد
مخابرات امن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/18 | 
 به اطلاع دانشجویان مخابرات گرایش امن و رمزنگاری میرساند توجه داشته باشند  که درس امنیت شبکه جز دروس اصلی ایشان است. با توجه به ارائه آن در این نیمسال آنرا را اخذ نمایند.
مدیر گروه مخابرات
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.14567.77192.fa.html
برگشت به اصل مطلب