دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی کارشناسی ارشد
استاد راهنمای ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/9 | 
دانشجویانی که استاد راهنمای آنها در اطلاعات جامع دانشجوی سیستم گلستان درج نگردیده است جهت جلوگیری از مشکلات تایید ثبت نام نیمسال جدید هر چه سریعتر به تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.14567.77097.fa.html
برگشت به اصل مطلب