دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی کارشناسی ارشد
اطلاعیه گروه قدرت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/25 | 
با عنایت به ظرفیت موجود، دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۲ برای انتخاب استاد راهنما به جناب آقای دکتر جلیلیان مراجعه نمایند.
 
سرپرست گروه قدرت 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.14567.76985.fa.html
برگشت به اصل مطلب