دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی کارشناسی ارشد
عدم تشکیل کلاس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/30 | 
کلاسهای درس جناب آقای دکتر بهشتی امروز ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تشکیل نمیگردد
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.14567.76261.fa.html
برگشت به اصل مطلب