دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی کارشناسی ارشد
سمینار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/29 | 
پیرو برنامه ریزی انجام شده توسط تحصیلات تکمیلی دانشکده، زمان بندی دوره دوم سمینارهای کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق در آذر ۱۴۰۲ طبق زمانبندی درگرایش های زیر برگزار می گردد.
  آموزش تحصیلات تکمیلی  
گرایش الکترونیک گرایش قدرت(تغییر یافته۲) گرایش کنترل گرایش  مخابرات گرایش مهندسی پزشکی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.14567.76245.fa.html
برگشت به اصل مطلب