دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی کارشناسی ارشد
تعویق آزمون میان ترم مدارهای مجتمع ریزموج

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/26 | 

اطلاعیه

آزمون میان ترم درس مدارهای مجتمع ریزموج آقای دکتر یاوند حسنی فردا یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ برگزار نمی گردد.

آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده برق
۱۴۰۱/۹/۲۶
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.14567.69456.fa.html
برگشت به اصل مطلب