دانشکده مهندسی برق- لیست مجلات
لیست مجلات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

۱- لیست مجلات علمی پژوهشی

۲- لیست مجلات ISI

AWT IMAGE لیست مجلات علمی پژوهشی: AWT IMAGE

شرح

دریافت

لیست نشریات نامعتبر ۱۴۰۰ (Black List) AWT IMAGE

لیست مجلات علمی و پژوهشی نمایه شده در ISC

AWT IMAGE

لیست مجلات علمی و پژوهشی ترویجی نمایه شده در ISC

AWT IMAGE

ادامه لیست مجلات علمی و پژوهشی ترویجی نمایه شده در ISC

AWT IMAGE

فهرست نشریات علمی دارای اعتبار خرداد ۱۳۹۴

AWT IMAGE

فهرست نشریات علمی دارای اعتبار اسفند ۱۳۹۴ AWT IMAGE

لیست مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در Scopus

AWT IMAGE

AWT IMAGEلیست مجلات ISI:    AWT IMAGE

شرح

دریافت

لیست مجلات ۲۰۲۲ ISI AWT IMAGE
لیست مجلات ۲۰۲۱ ISI AWT IMAGE
لیست مجلات ۲۰۲۰ ISI AWT IMAGE

لیست مجلات ۲۰۱۷ ISI

AWT IMAGE

لیست مجلات ۲۰۱۶ ISI AWT IMAGE

لیست مجلات ۲۰۱۵ ISI

AWT IMAGE

لیست مجلات ISI ۲۰۱۴

AWT IMAGE

لیست مجلات ISI ۲۰۱۳

AWT IMAGE

لیست مجلات ISI ۲۰۱۲

AWT IMAGE

لیست مجلات ISI ۲۰۱۱

AWT IMAGE

لیست مجلات ISI ۲۰۱۰

AWT IMAGE

لیست مجلات ISI ۲۰۰۹

AWT IMAGE

لیست مجلات ISI ۲۰۰۸

AWT IMAGE

لیست مجلات ISI ۲۰۰۷

AWT IMAGE

لیست مجلات ISI ۲۰۰۶                                                     

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.14152.34557.fa.html
برگشت به اصل مطلب