دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی کارشناسی
مراجعه فوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/12/19 | 

اطلاعیه
دانشجویان زیر هرچه سریعتر به آموزش دانشکده مراجعه نمایند
۱-کاوه آریانی                                ۹۹۴۱۱۰۴۷
۲-امیر حسین خشنود                    ۴۰۰۴۱۲۰۳۱
۳-محمد شه دوست                      ۴۰۰۴۱۲۳۸۲
۴-نسترن توکلی لاین                     ۹۸۴۱۱۱۶۲

آموزش دانشکده برق
۱۴۰۲/۱۲/۱۹
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.13970.77480.fa.html
برگشت به اصل مطلب