دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی کارشناسی
قابل توجه دانشجویان گروه کنترل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/20 | 

مدیر گروه کنترل
۱۴۰۱/۱۲/۲۰
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.13970.71597.fa.html
برگشت به اصل مطلب