دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی کارشناسی
عدم تشکیل کلاس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/6 | 

اطلاعیه
کلاس درس مدارمنطقی آقای دکتر صدر امروز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ ساعت ۱۵ برگزار نمیگردد.

آموزش دانشکده مهندسی برق
۱۴۰۱/۱۲/۶
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.13970.71098.fa.html
برگشت به اصل مطلب