دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی کارشناسی
مراجعه فوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/27 | 

اطلاعیه
دانشجویان زیر هرچه سریعتر به آموزش دانشکده مراجعه نمایند
۱- مهدی میرزاخانی                     ۹۹۴۱۳۱۸۱
۲- محمد مهدی محمدی               ۴۰۰۴۱۳۲۵۱
۳-امیر حسین دمرچی لو              ۴۰۰۴۱۲۱۰۳

آموزش دانشکده برق
۱۴۰۱/۱۰/۲۷
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.13970.69876.fa.html
برگشت به اصل مطلب