بایگانی بخش اطلاعیه های آموزشی کارشناسی ارشد

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 173 | تعداد کل بازدید های مطالب: 120,782 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ -

کلاس جبرانی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ -

امتحان میانترم

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ -

اطلاعیه جبرانی کلاسها

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ -

اطلاعیه دکتر جنتی

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ -

اطلاعیه دکتر جنتی

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱ -

تشکیل کلاس

img_yw_news
یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
یکشنبه ۱ آبان ۱۴۰۱ -

اطلاعیه

img_yw_news
شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱ -

تشکیل کلاس

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه معارفه قدرت

img_yw_news
شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۱ -

فراخوان دانشجوی نمونه کشوری

صفحه 4 از 7