دفاعیه کارشناسی ارشد امیرحسین برادران (دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۱)

 | تاریخ ارسال: 1403/2/30 | 
امیرحسین برادران (دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۱)

دفعات مشاهده: 42 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد محمدامین لطفی (دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱)

 | تاریخ ارسال: 1403/2/26 | 
محمدامین لطفی (دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱)

دفعات مشاهده: 123 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد علیرضا نوی (یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰)

 | تاریخ ارسال: 1403/2/25 | 
علیرضا نوی (یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰)

دفعات مشاهده: 123 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه دکتری سجاد پاک خصال(شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۲)

 | تاریخ ارسال: 1403/2/12 | 
سجاد پاک خصال(شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۲)

دفعات مشاهده: 261 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه دکتری علیرضا قبادی راد (۱۴۰۳/۰۲/۱۹)

 | تاریخ ارسال: 1403/2/12 | 
علیرضا قبادی راد (۱۴۰۳/۰۲/۱۹)

دفعات مشاهده: 223 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه دکتری مرتضی نادی (یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰)

 | تاریخ ارسال: 1403/2/11 | 
مرتضی نادی (یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰)

دفعات مشاهده: 284 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه دکتری محمدصادق ضیغمی ( سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱)

 | تاریخ ارسال: 1403/2/9 | 
محمدصادق ضیغمی ( سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱)

دفعات مشاهده: 207 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه دکتری میلاد رحیمی پور بهبهانی( شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸)

 | تاریخ ارسال: 1403/2/4 | 
میلاد رحیمی پور بهبهانی( شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸)

دفعات مشاهده: 568 بار   |   دفعات چاپ: 122 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

علی صاحبی( سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸)

 | تاریخ ارسال: 1403/1/25 | 
علی صاحبی( سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸)

دفعات مشاهده: 355 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مریم حیدری (سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ )

 | تاریخ ارسال: 1403/1/25 | 
مریم حیدری (سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸)

دفعات مشاهده: 394 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
محمد قنبریان - 1402/11/29 -
شیرین عسگری - 1402/11/18 -
مریم اکبری - 1402/11/9 -
محمد فیوضی - 1402/11/9 -