دکتر مجید نادری

AWT IMAGE

۱-مشخصات فردی:

نام خانوادگی: نادری

نام: مجید

تخصص: الکترونیک ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۷۷۴۹۱۲۳۷

ایمیل: m_naderi(At)iust.ac.ir

http://crypto.iust.ac.ir

۲- دانشگاههای محل تحصیل

• لیسانس: مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۴۵
• فوق لیسانس:کاربرد تکنیک دیجیتال در مخابرات و کنترل ، دانشگاه هریوت وات، اسکاتلند– بریتانیا۱۳۵۳
• دکترای تخصصی : مهندسی الکترونیک و کامپیوتر، دانشگاه کنت، انگلستان، ۱۳۵۷

۳- زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی

۱. پردازش موازی
۲. معماری کامپپیوتر
۳. سوئیچهای ATM
۴. طراحی سیستمهای دیجیتالی
۵. رمزنگاری و سیستمهای امن
۶. فناوری اطلاعات
۷. مخابرات امن
۸. طراحی وپیاده سازی سیستمهای پیشرفته کامپیوتری

۴- دروس ارائه شده

۱. پردازش موازی

۲. معماری کامپیوتر پیشرفته
۳. اجزاء کامپیوتر
۴. میکروپروسسورها I ,II
۵. مدارهای واسط
۶. مدار منطقی
۷. مدار منطقی پیشرفته

۵- پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی

• مدلسازی زیر لایه MAC و تخصیص اولویت در شبکه های مش بی سیم
• طراحی و بهینه سازی شبکه فیبر نوری خود ترمیم
• طراحی هسته پردازنده RISC برای کاربردهای مخابراتی و رمزنگاری

۶- مقالات مجلات

[۱]. مجید نادری ." چگونه می توان به استقلال علمی و صنعتی رسید" ، نشریه جهاد دانشگاهی ،
جهاد دانشگاهی تهران ، سال : اول ، شماره : دوم . تیرماه ۱۳۶۵ . تهران .
[۲]. علی ناصری, مجید نادری, هادی شهریار شاه حسینی, «طراحی پردازنده سیستولیکی برای
شناسایی دقیق و بلادرنگ رادار با استفاده از ماتریس Δ TOA», مجله دانشکده فنی دانشگاه
تبریز, جلد ۳۱, شماره ۱ (مهندسی برق), زمستان ۱۳۸۳, ص ۶۳ـ۷۷.
[۳]. علی ناصری, مجید نادری الگوریتم شناسائی رشته پالسهای متداخل راداری و پیاده سازی آن با
پردازش موازی"، مجله علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره پنجم، جلد
چهاردهم صفحه ۲۵ الی ۴۰ ، زمستان ۱۳۸۲
[۴]. " علی ناصری, مجید نادری استفاده از تکه بندی ماتریسی و پردازش سیستولیکی برای
شناسائی رادارها" مجله دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد جلد ۱۵ شماره
۲ ـ صفحه ۱۵۳ الی ۱۷۰ ، سال ۱۳۸۲ .
[۵]. حسین میارنعیمی، مجید نادری،عادل رحمانی، روش جدید ژنتیکی مبتنی بر تحلیل ریاضی
برای حل مسئله زمانبندی برنامه‌های موازی با زمان مبادله داده روی سیستمهای پردازش
موازی، مجله بین‌المللی علوم مهندسی، جلد چهاردهم، شماره یکم، سال ۱۳۸۲،
صفحه ۴۵-۵۹.


[۶]. M.Naderi,” Modelling and Performance Evaluation of Multiprocessors Organisation with shared Memories” ; ACM Computer Architecture News Vol. ۱۶ , No. ۴ , sept. ۱۹۸۸ , pp.۵۱-۷۴ .
[۷]. M.Naderi, “Modelling and Performance Evaluation of Multiprocessors Organization with Multi-Memory Units”;ACM Computer Architecture News, Vol.۱۶ , No.۵ , Dec.۱۹۸۸,pp.۳۵-۵۱.
[۸]. M.Naderi; “A Micro Computer based design for the Data Acquisition and Monitoring of Power plant” ; System Science Journal , Vol.۱۷, No.۳ , ۱۹۹۱ .
[۹]. G.S. Markarian, M. Naderi, B. Honary, A. Poppiwell and j.j. O`Reilly ;” Maximum likelihood decoding of RLL/FEC array codes on partial response channels”, Electronics Letters ,۵th August ۱۹۹۳, Vol.۲۹, No.۱۶, pp.۱۴۰۶-۱۴۰۸ .
[۱۰]. A. Naseri, H. S. Shahhoseini, M. Naderi. "Clustering Of Interleaved Pulses Using Systolic Array", IUST-International Jornal of Engineering Science, Vol.۱۵, No.۳, pp. ۱۰۱-۱۰۷, ۲۰۰۴
[۱۱]. A.Mohsseni , M.Naderi, "IUSTA, A Prioritized Multicast ATM Switch: Design & Performance Evaluation," Iranian Journal of Science & Technology, Vol. B۴-۲۷, pp.۷۷۱-۷۸۲, ۲۰۰۳.
[۱۲]. H. S. Shahhoseini; M. Naderi ;” Reaching to the Best Performance on the Superscalar Processors", ACM Computer Architecture News, Vol. ۲۷, No.۴, pp ۶-۱۱, Sep ۱۹۹۹.
[۱۳]. K.Hassanli, A. K. Mahani,M. Naderi,”The Impact of Hidden Terminal on WM Net Performance”, Springer –Verlag, Berlin Hiedelberg,۲۰۰۸.
[۱۴]. A. K. Mahani, H. F. Rashvand, M. Naderi, B.Abolhasani,”Wireless Mesh Networks Channle Reservation: Modelling And Delay Analysis”, IET Communication, ۲۰۰۸.
[۱۵]. A. K. Mahani, M. Naderi, C.Casetti,C.F. Chiasserini,”Enhancing Channel Utilization Mesh Networks”, International Journal of Electronics and Communications,AEU,۲۰۰۸.
[۱۶]. A. K. Mahani, M. Naderi, C.Casetti,C.F. Chiasserini,”Mac-Layer Channle Utilisation Enhancements For Wireless Mesh Networks,” The Institution of Engineering and Technology(IET),۲۰۰۹.
[۱۷]. Y.S.Kavian,W.Ren, M.Naderi, M.S.Leeson and E.L.Hines,”Fault Tolerant Dense Wavelength Division Multiplexing Optical Transport Networks”,Journal of Telecommunications and Information Technology,pp.۶۳-۶۷,۲۰۰۹.
[۱۸]. Y.S.Kavian,H.F.Rashvand,M.S.Leeson,W.Ren,E.L.Hines and M.Naderi,”Network Topology Effect on Qos Delivering in Survivable DWDM Optical Networks”,Journal of Telecommunications and Information Technology,pp.۶۸-۷۱,۲۰۰۹.
[۱۹]. Y.S.Kavian,H.F.Rashvand,M.S.Leeson,W.Ren,E.L.Hines and M.Naderi,”Generic Algorithm Optimization for DWDM Network Capacity Planning Under Loading Uncertainty,” IEEE Communications Letters –pp.۱-۳,۲۰۰۹.

۷- مقالات کنفرانس

[۱]. مجید نادری "، مدل سازی و ارزشیابی مالتی پروسسور با حافظه های مشترک" ، مجموعه
مقالات کارگاه آموزشی تکنولوژی الکترونیک "، کشور ترکیه سال ۱۹۸۸.
[۲]. مجید نادری ." طرح سیستمهای بزرگ کامپیوتری ،" مجموعه مقالات دومین کنفرانس
کاربردکامپیوتر در کنترل و نظارت نیروگاهها و شبکه های برقی ، شرکت توانیر
، تیرماه ۱۳۶۵ ، تهران – ایران
[۳]. مجید نادری ،" طراحی و ساخت کنترل کننده الکترونیک" دانشکده فنی
دانشگاه تهران ۹/۲۱/۱۳۶۷ تهران - ایران.
[۴]. مجید نادری ،" بکارگیری میکرو کامپیوترها در مراقبت و کنترل نیروگاهها "، مجموعه مقالات
سومین کنفرانس برق ، آبان ماه ۱۳۶۷ ، توانیر ، تهران – ایران .
[۵]. محمد رضا صالحی ،" شهرام ارشادی و مجید نادری" : سیستم تعیین موقعیت"،مجموعه مقالات:
دومین کنفرانس کامپیوتر ایران ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، ۱۹ تا ۲۱ بهمن ماه ۱۳۷۱ ،
صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۰ ، تهران – ایران .
[۶]. مجید نادری ، مجموعه مقالات دومین کنفرانس کامپیوترایران ، صفحه ۵۱ نا ۵۴ دانشگاه علم
و صنعت ایران ، ۱۹ تا۲۱ بهمن ماه ۱۳۷۱ تهران – ایران .
[۷]. محمد رضا صالحی و مجید نادری" شبیه سازی و ارزیابی سیستمهای ناوبری اینرسی" مجموعه
مقالات دومین کنفرانس کامپیوتر ایران ، دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۹ تا ۲۱ بهمن ماه
۱۳۷۱ ، صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۰ ، تهران – ایران .
[۸]. مجید نادری ، بهرام هنری : "طراحی کد اطلاعاتی جهت استفاده در دیسکهای مغناطیسی و
نوری"، سومین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران ، ۲۵ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۴ تهران – ایران
[۹]. بهرام اورمزدی ، مجید نادری ،" بررسی کارآیی سیستمهای چند پردازنده مبتنی بر انتقال پیام
"سومین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران ، ۲۵ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۴ تهران – ایران .
[۱۰]. مجید نادری و سایرین ......، تعیین معیارهای عملکرد سیستم در برنامه مدیریت و نگهداری
سوئیچ"، سومین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران ، ۲۵ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۴ تهران ، ایران
[۱۱]. محمد حسین رفان، مجید نادری،" مالتی پروسینگ به کمک IBM-PC"،
سومین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران ، ۲۵ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۴ تهران – ایران .
[۱۲]. مجید نادری، احمد خادم زاده، پرویز حسین زاده،"سیاست تشخیص و رفع خرابیها در
سیستم سوئیچ سرویسهای مجتمع"، چهارمین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران ،
۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۵ تهران – ایران .
[۱۳]. مجید نادری، احمد خادم زاده، پرویز حسین زاده،"سیاست جدید در آزمایش و
بکارگیری افزونگیهای سخت افزاریو حصول به قابلیت اطمینان بالا در سیستم سوئیچ
سرویسهای مجتمع"، چهارمین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران ، ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۵ تهران – ایران .
[۱۴]. مجید نادری،"فرآیند مبادلاتی صنعت و دانشگاه" مجموعه خلاصه مقالات ششمین سمینار
ارتباط صنعت و دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۲ اسفند ماه ۱۳۷۶
[۱۵]. مجید نادری،" برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در نیروگاه"،
کنفرانس علمی تخصصی صنعت نیروگاه، تجربه اول- نیروگاه حرارتی شهید رجایی، ۱۳۷۷
[۱۶]. مجید نادری،"طراحی سوئیچ Banyan متوالی" ، مجله بین المللی علوم مهندسی
دانشگاه علم و صنعت ایران، سال ۱۳۷۸
[۱۷]. علی ناصری, مجید نادری, روشی مناسب برای شناسائی رشته پالسها و طراحی آرایه
سیستولیک برای انجام آن-هفتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران-۱۳۸۰ تهران
[۱۸]. علی ناصری, مجید نادری, طراحی پردازنده موازی برای گیرنده ESM-
اولین همایش سیستمهای دفاعی هوشمند-۱۳۸۱ تهران – ایران
[۱۹]. علی ناصری, مجید نادری, طراحی پردازنده موازی برای تعیین مسیر پروازی جسم پرنده سریع
چهارمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران-۱۳۸۱ تهران – ایران
[۲۰]. علی ناصری, مجید نادری, شناسائی دقیق و سریع رادارها با استفاده از آرایه سیستولیکی –
هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران-۱۳۸۱ تهران – ایران
[۲۱]. مجید نادری, طراحی پردازنده سیستولیکی برای انجام عملیات رویت پذیری در شبکه های
دیسپچینگ نخستین کنفرانس مهندسی برق-۱۳۸۱ تهران – ایران
[۲۲]. مجید نادری ،" نحوه استفاده میکروپرسسورها در صنایع" ، وزارت صنایع ،
۲/۱۰/۱۳۶۳، تهران- ایران.
[۲۳]. مجید نادری ،" بررسی رفتاری و مدل سازی چند نوع مالتی پروسسور" ، اولین سمینار
میکروپروسسور و کاربرد آن، دانشگاه علم و صنعت ایران ، ۱۳تا ۱۵ بهمن ماه ۱۳۶۳ ،
تهران – ایران .
[۲۴]. یوسف صیفی کاویان, کریم محمدی, مجید نادری,«تولید خودکار بردار آزمون برای آشکارسازی
خطای اتصال "۰" و "۱" در سطح گیت مدارات دیجیتالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک» دهمین
کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران, مرکز تحقیقات مخابرات ایران (ITRC), ص ۲۵ـ۱۸,
بهمن ۱۳۸۳ـ‌ تهران ایران
[۲۵]. لیلا اسماعیلانی, مجید نادری, «روشی برای رمزنگاری داده‌ها در شبکه‌های محلی بی‌سیم»
سومین کنفرانس انجمن رمز ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, ص: ۱۰۲ـ۹۰, شهریور ۱۳۸۴.
[۲۶]. ایوب عبدلی حسین‌آبادی, مجید نادری, «ارائه یک الگوریتم رمزنگاری مقاوم در مقابل تحلیل‌-
های تفاضلی و خطی», سومین کنفرانس انجمن رمز ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان,
ص: ۴۴ـ۳۳, شهریورماه ۱۳۸۴
[۲۷]. یوسف صیفی کاویان, مجید نادری, «مسیریابی و اختصاص طول موج در طراحی شبکه‌های مش
فیبر نوری WDM خود ترمیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک», یازدهمین کنفرانس بین‌المللی
کامپیوتر, انجمن کامپیوتر ایران, پژوهشگاه دانشهای بنیادی, پژوهشکده علوم کامپیوتر,
۴ ـ ۶ بهمن, تهران
[۲۸]. حسین میارنعیمی، مجید نادری، هادی شهریار شاه‌حسینی، مدلسازی رفتار سیستم
چندپردازنده با استفاده از شبکه‌های صف، پنجمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر
ایران، اسفند ۱۳۷۸ صفحه ۸۵ – ۹۰. تهران – ایران
[۲۹]. حسین میارنعیمی، مجید نادری، رویکردی ژنتیکی به مسئله زمانبندی گرافهای جهت‌دار بر
روی سیستمهای چندپردازنده، نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعت
آب و برق اردیبهشت ۱۳۸۰، صفحه ۱-۲۷ تا ۸-۲۷.
[۳۰]. حسین میارنعیمی، مجید نادری، استفاده از الگوریتم جستجوی تابو برای حل مسئله زمانبندی
برنامه‌های موازی با ساختار و شرایط دلخواه روی سیستمهای پردازش موازی، هفتمین کنفرانس
سالانه انجمن کامپیوتر ایران اسفند ۱۳۸۰، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، صفحه ۴۶۸-۴۷۵.
[۳۱]. حسین میارنعیمی، مجید نادری،عادل رحمانی، تحلیل ریاضی دامنه مسئله زمانبندی گرافهای
جهت‌دار به عنوان یک مسئله NP-HARD و ارائه الگوریتمی برای نمونه گیری با توزیع
یکنواخت، هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، اسفند ۱۳۸۱، دانشگاه فردوسی
مشهد، صفحه ۲۶۰-۲۶۵.
[۳۲]. علی ناصری, مجید نادری "الگوریتم NNWS برای جداسازی و شناسائی رادارها", مجموعه
مقالات نهمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران، اسفند ۱۳۸۲ تهران – ایران
[۳۳]. علی ناصری, مجید نادری "الگوریتم MFTS برای شناسائی رشته پالسها در سیستمهای
شناسائی رادار", مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران،
اسفند ۱۳۸۲ تهران – ایران.
[۳۴]. علی ناصری, مجید نادری "الگوریتم ترکیبی درخت حداقل اختلاف و تبدیل فوریه اصلاح شده
برای خوشه بندی پالسها", مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران،
اسفند ۱۳۸۲.
[۳۵]. علی ناصری, مجید نادری "شناسائی دقیق و سریع رادارها با استفاده از آرایه سیستولیکی"
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران، مشهد اسفند ۱۳۸۱،
صفحه ۸۵ الی ۹۲.
[۳۶]. علی ناصری, مجید نادری یک روش جدید برای محاسبه تبدیل کسینوسی گسسته دو بعدی"
دومین ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران، دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی بهمن ۱۳۸۱.
[۳۷]. علی ناصری, مجید نادری طراحی فیلتر FIR دوبعدی با استفاده از آرایه سیستولیک " دومین
ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران، دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی بهمن ۱۳۸۱.

[۳۸]. علی ناصری, مجید نادری طراحی پردازنده موازی برای تعین مسیر پروازی جسم پرنده سریع "
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس هوا فضا ایران، بهمن ۱۳۸۱، صفحه ۱۹۵ الی ۲۰۳ تهران –
[۳۹]. شبیه سازی کامپیوتری مسیر حرکت شناور زیر سطحی با روش چند مرحله‌ای خطی ـ
لحظه‌ای" مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس هوا فضا ایران، بهمن ۱۳۸۱، صفحه ۲۴۹ الی ۲۵۶.
تهران – ایران
[۴۰]. علی ناصری, مجید نادری استفاده از ماتریسها برای شناسائی رشته پالسها،" مجموعه مقالات
سی و سومین کنفرانس ریاضی کشور، مشهد ۸ الی ۱۱ شهریور ۱۳۸۱.
[۴۱]. علی ناصری, مجید نادری شناسائی رادارها با استفاده از تبدیل فوریه اصلاح شده PST "
مجمومه مقالات اولین همایش سیستمهای دفاعی هوشمند، تهران اردیبهشت ۱۳۸۱،
صفحه ۱۳۱ الی ۱۳۸. تهران – ایران
[۴۲]. مجید نادری .طراحی شبکه کامپیوتری مرکز اطلاع رسانی تحقیقاتی صنعت برق ایران"،
همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی، جزیره کیش، اردیبهشت ۱۳۸۰ ،
صفحه ۱۶۸ الی ۱۷۳ ایران.
[۴۳]. معصومه صفخانی ، مجید نادری ، نصور باقری ، بابک صادقیان ،" تحلیل الگوریتم درهم ساز AHS
-AES "، سیزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران، کیش، ایران.

[۴۴]. M.Naderi; “Modelling and Performance Evaluation of Multi processors organization with Multi - Memory units” , International Conferance on Systems Science , Wroclaw , Poland ; ۱۹-۲۲ Sept . ۱۹۸۹ .
[۴۵]. M.Naderi; “A Micro- computers Based Design for Data Acquisition and Monitoring of Power Plant” ; International Conferance on Systems Science , Wroclaw , Poland ; ۱۹-۲۲ Sept. ۱۹۸۹ .
[۴۶]. M.Naderi; “Modelling and Performance Evaluation of Real Time Computer Organization” ; Proceeding of the ۷th International Conferance on System Engineering ; july ۱۸-۲۰ , ۱۹۹۰ , Las Veggas , USA .
[۴۷]. M.Naderi;” Modelling & Performance Evaluation of Real – TimeComputer Organization” , International Conferance on Control and Modelling - ICCM’۹۰ , july ۱۷- ۲۰ ۱۹۹۰ , Tehran , Iran pp.۵۱۳-۵۱۶ .
[۴۸]. G.S. Markarian , B. Honary, M. Naderi;” RLL/FEC Design Based on Generalised Array codes”, International Symposium On Communication Theory & Application , ۱۱ – ۱۶ july , ۱۹۹۳ Lake District , England ; U.K.
[۴۹]. M. Naderi, B. Honary , G.S. Markarian ; “Low complexity soft maximum likelihood decoding of RLL/FEC codes” .proceedings of IEE international conferance on Telecommunications, ۱۹-۲۱ january ۱۹۹۴. Dubal , UAE .
[۵۰]. M.Naderi; “Modellings Concepts and Networks Analysis tools for futur IBC Networks” ; Proceedings of ۱۹۹۰ Biikent International Conferance on New Trends in Communication, Control and Signal Processing, Biikent University , Ankara Turkey , ۲-۵ july , ۱۹۹۰ , pp. ۲۴-۳۰
[۵۱]. M. Naderi;” Queuing Models and Simuiation Studies of Access Conflicts in Multi –Micro – Processors Networks”, Proceedings of International Conferance on Applied Mathematics, june ۱۸-۲۰ , ۱۹۹۱ – Tehran , Iran
[۵۲]. M.Naderi; “Evaluation of Performance Communication in Multiprocessors Organization Networks”; Proceedings of UK-USSR International Symposium on Communication Theory and Applications , Crieff , Scotland , ۹-۱۳ Sept-۱۹۹۱.
[۵۳]. M.Naderi; G.S.Markarian; B. Honary; j.j.O’Rilly and A. Poppiewell,” Trellis Decoding of RLL codes with Error Protection”,IEE – ۵th Bangor Communication Symposium , ۲-۳ june ۱۹۹۳ , University of Waies Bangor , U.K.
[۵۴]. M.Naderi,”An Improved Model For Performance Evaluation Of Multiple Bus Multiprocessor System”,IASTED,۳۰march-۲ April ,۱۹۹۸.
[۵۵]. M.Naderi, ”Performance Evaluation And Cost Analysis Of A Parallel Processing System With Shared Memory”, Proceeding Of Applied Modeling And Simulation, ۱۲-۱۴ August,۱۹۹۸.
[۵۶]. Y. S. Kavian, A. Falahati, A. Khayatzadeh, M. Naderi, "High Speed Reed-Solomon Decoder with Pipeline Architecture", Second IEEE and IFIP International Conference on wireless and Optical Communications Networks, WOCN ۲۰۰۵, Page(s):۴۱۵-۴۱۹, March ۶ - ۸, ۲۰۰۵.
[۵۷]. H.M.Naimi,M.Naderi,H.S.SHahhosseini,”Virtual Service Center: A Closed Form Model For Crossbar-Based Multiprocessors”,Proceeding of th IASTED International Conference Applied Simulation And Modeling,June ۲۵-۲۸, ۲۰۰۲,Crete, Greece,۹۲-۹۶.
[۵۸]. H.M.Naimi,M.Naderi,H.S.SHahhosseini,”Uniformly Distributed Sampling: An Exact Algorithm for GA’s Intial Population In a Tree Graph”, Proceeding of th IASTED International Conference Applied modeling, Simulation And optimization, June ۲-۴. Banff, Alberta,Canada, ۲۰۰۳.
[۵۹]. H.M.Naimi,M.Naderi “Uniformly Distributed Sampling: An Exact Algorithm for GA&#۳۹;s Initial Population In a TREE Graph”, Proceeding of the International conference on Modeling, Simulation and Optimization (MSO ۲۰۰۳), Banff, Canada, July ۲۰۰۳.
[۶۰]. A. Khayatzadeh Mahani, H.S. Shahhoseini, M. Naderi, "Fixing Scale Factor In Systolic Cordic Dct", ISCTA۲۰۰۳, July ۲۰۰۳, U.K.
[۶۱]. A Mohsseni , M.Naderi,"Distributed Output Port Controller And Multiplexer For Iusta Atm Switch" Proceeding of the First Northeast Workshop on Circuits and Systems NEWCAS ۲۰۰۳.
[۶۲]. A. Naseri, H. S. Shahhoseini, M. Naderi "Conical Systolic Array For Matrix Inversion", Proceeding of International Conference on Modeling & Simulation, Palm Springs, California, USA, Feb ۲۰۰۳.
[۶۳]. A. Naseri, M. Naderi "Systolic processor for observability analysis in dispatching networks," Proceeding of Conference on Electrical Engineering, Ahvaz, Iran, Dec.۲۰۰۲, ۲۴۵-۲۵۲.
[۶۴]. A. Naseri, H. S. Shahhoseini, M. Naderi "Data Clustering by Minimum Difference Tree and PRI Transform," Proceeding of Workshop on Recent Progress in Computers and Communication, EurAsia ICT ۲۰۰۲, Shiraz, Iran, pp. ۳۵-۳۹, Oct. ۲۰۰۲.
[۶۵]. A. Naseri, H. S. Shahhoseini, M. Naderi "A New Matrix Method For Pulse Train Identification: Implementing by Systolic Array," XI° European Signal Processing Conference, Toulouse, France, pp.۱۹-۲۲, Sept. ۲۰۰۲.
[۶۶]. A. Naseri, H. S. Shahhoseini, M. Naderi "Matrix Multistage Clustering of Interleaved Pulse Train," Proceeding of Signal Processing, Pattern Recognition and Applications, SPPRA۲۰۰۲, pp. ۹۸-۱۰۱ Crete, Greece, June ۲۰۰۲.
[۶۷]. A. Naseri, H. S. Shahhoseini, M. Naderi"A New Matrix Method For Pulse Train Identification," Proceeding of ۱۱TH IEEE MELECON conference, Cairo, EGYPT, PP.۱۸۳-۱۸۷, May ۲۰۰۲.
[۶۸]. H. S. Shahhoseini; M. Naderi.; "Performance Analysis of IUSTA Priority Mechanism" Proceeding of the ConfTele۲۰۰۱, pp.۲۵-۳۰, Coimbra, Portugal, April ۲۰۰۱.
[۶۹]. H. S. Shahhoseini, M. Naderi "Design Tradeoff on Shared Memory Clustered Massively Parallel Processing System," Proceeding of the ۱۰th International Conference on Computing and Information, ICCI۲۰۰۰, Kuwait, Nov.۲۰۰۰.
[۷۰]. Shahhoseini, H. S ; M. Naderi "Shared Memory Multistage Clustering Structure, An Efficient Structure for Massively Parallel Processing System," Proceeding of the ۴th IEEE International Conference on High Performance Computing Proceeding, pp.۲۲-۲۷, Beijing, China, May ۲۰۰۰.
[۷۱]. H. S. Shahhoseini, M. Naderi, "Upper Bounds in Modified Models of Speedup in Parallel Machines," Proceeding of ۱۷th International Conference on Applied Informatics, Innsbruck, Austria, pp.۲۳۹-۲۴۳, Feb ۲۰۰۰.
[۷۲]. M.Safkhani ،N.Bagheri, M.Naderi, “Cryptanlysis of the L-pipe Hash Structure," ICEE ۲۰۰۹.
[۷۳]. N.Bagheri, M.Naderi,” Web Based Education”, ۱st national conference in engineering development in Education, Iran, Tehran,۲۰۰۲,( in Persian).
[۷۴]. A.Falahati, N. Bagheri, M. Naderi, J. Mohajeri, “A new distinguish attack against ABC stream cipher”, The ۹th international conference on Advanced Communication Technology, Korea, ۲۰۰۷.
[۷۵]. N.Bagheri, M.Naderi,” New enhancement to MDx Hash Function class by linear error correction codes”, ISCC ۲۰۰۷.
[۷۶]. N.Bagheri, M.Naderi, B.Sadeghiyan “Multi-collisions in Ring Hash Structure” SECRYPT ۲۰۰۸, Porto, Portugal.
[۷۷]. N.Bagheri, M.Naderi, B. N.Bagheri, M.Naderi,” Web Based Education”, ۱st national conference in engineering development in Education, Iran, Tehran,۲۰۰۲,( in Persian).
[۷۸]. A.Falahati, N. Bagheri, M. Naderi, J. Mohajeri, “A new distinguish attack against ABC stream cipher”, The ۹th international conference on Advanced Communication Technology, Korea, ۲۰۰۷.
[۷۹]. N.Bagheri, M.Naderi,” New enhancement to MDx Hash Function class by linear error correction codes”, ISCC ۲۰۰۷.
[۸۰]. N.Bagheri, M.Naderi, B.Sadeghiyan “Multi-collisions in Ring Hash Structure” SECRYPT ۲۰۰۸, Porto, Portugal.
[۸۱]. Sadeghiyan, M.Safkhani “Cryptanlysis of L-Pipe Hash Structure” ۱۷th ICEE ۲۰۰۹, Tehran, Iran.
[۸۲]. N.Bagheri, M.Naderi, B.Sadeghiyan “A Model for Designing Compression”۱۷th ICEE ۲۰۰۹, Tehran, Iran (In Pesian).
[۸۳]. N.Bagheri, M.Naderi, B.Sadeghiyan “Multi-collisions in Zipper-Hash Structure” Tenth International Symposium on Communication Theory and Applications (ISCTA) ۲۰۰۹, Ambleside, Lake District, UK.
[۸۴]. B.Kasiri,H.Meshgi M.Naderi and B.Abolhassani,”Diversity Based Relay Selection for Multihop Cellular Networks”,International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering,۲۰۰۸.
[۸۵]. B.Kasiri, M.Naderi and B.Abolhassani,”A New Realistic Relay Selection Method Based on Correlated Shadowing for Multihop Cellular Networks”,International Conference on Computer and Electical Engineering,۲۰۰۸.
[۸۶]. H.Meshgi,B.Kasiri, M.Naderi and B.Abolhassani,” On the Performance of A New Relay Selection Scheme in Multihop Cellular Networks”,International Conference on Computer and Electical Engineering,۲۰۰۸.

۸- تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای)

• معماری و طراحی سیستم های پیشرفته کامپیوتری و پردازش موازی،" انتشارات دانشگاه
• علم وصنعت ایران، شماره ۲۷۷ سال انتشار ۱۳۳۸
• "معماری، طراحی و پیاده سازی سیستم های کامپیوتری Power و Power PC"،
• مرکز انتشارات دانشگاه علم وصنعت، شماره ۴۰۰ سال انتشار ۱۳۸۳
• " تکنیک پالس"، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر سال انتشار ۱۳۶۳
• "نقش توابع درهم ساز در رمزنگاری و امنیت" ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران-شماره ۴۴۷،
• سال انتشار ۱۳۸۶
• "معماری کامپیوتر"، انتشارات ناقوس سال انتشار ۱۳۸۳

۹- فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

۱ – آموزش دروس دوره های لیسانس، کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر
۲ – تحقیق و پژوهش در زمینه های برق کامپیوتر و مخابرات امن وفناوری اطلاعات
۳ – تعریف و تصویب دوره آموزشی مخابرات امن و تاسیس آزمایشگاه تحقیقاتی رمزنگاری و سیتمهای امن در فناوری اطلاعات
۴ – تاسیس و مدیریت گروه تحقیقاتی پژوهش مدار امنیت و رمزنگاری
۵ – عضویت در مراکز علمی و تحقیقاتی خارجی زیر :


۱. Institute of Electrical Engineers (IEEE)
۲. Iranian Society of Control & Instrumentation Engineers
۳. MRS Societ
۴. International Federation For Information Processing (IFIP)
۵. IFIP - WG ۶.۶ (Network Management for Communication Networks)
۶. IFIP – TC۶ Information Network and Data Communication ,II

۱۰- مسئولیت‌های اجرایی

۱- ریاست دانشکده مهندسی برق
۲ – مدیر مرکز کامپیوتر دانشگاه
۳ – مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده کامپیوتر
۴ – مدیر گروه مخابرات امن –فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی برق
۵ – مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی رمزنگاری و سیستمهای امن
۶ –مدیر قطب علمی الکترونیک دانشکده برق

۱۱- راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی

پروژه های دکتری


۱.طراحی سوئیچ ATM یک به چند قابل توسعه: علیرضا حسام محسنی
۲. مدلسازی و طراحی ساختاری سیستم های پردازش موازی کلاستر بندی شده چند طبقه : هادی شهریار شاه حسینی
۳.مدل سازی زیر لایه دستیابی به کانال و اولویت بندی مبتنی بر منطق فازی در شبکه های اقتضایی: علی خیاط زاده ماهانی
۴.شبکه های فیبر نوری خود ترمیم : یوسف صیفی کاویان
۵.طراحی و تحلیل توابع درهم ساز برای به کارگیری در ساختار سیستم های رمزنگاری : نصور باقری
۶. برنامه ریزی و زما نبدی عملیات اجرایی سیستمهای عظیم پردازش موازی بکمک الگوریتم ژنتیک : حسین میارنعیمی

پروژه های کارشناسی ارشد


۱. طیف نگاری حالت گذرای تراز های عمیق، طراحی و ساخت سیستم کامپیوتری DLTS: علی صدر
۲.طیف نگاری حالت گذرای تراز های عمیق، محاسبات فیزیکی و تولید سیگنالهای کنترلی: شعبانعلی گل
۳.طیف نگاری حالت گذرای تراز های عمیق، طراحی و ساخت سیستم کنترل الکترونیکی – کامپیوتری: علی اصغر اروجی
۴.سیستم تعیین وضعیت: محمد رضا صالحی
۵.مدلسازی ریاضی سیستم های مولتی پروسسور: کاوه فضلی
۶.تطبیق و بهبود عملکرد پروتکل TCP در شبکه های اقتضایی: سید روح ا... میر اکبری
۷.بهبود تخصیص منابع در شبکه های سلولی چند گامی: بهزاد کثیری مشهد
۸.طراحی الگوریتمی جهت مسیر یابی در شبکه های اقتضایی به صورت چند مسیره به منظور افزایش قابلیت تحمل پذیری خطا : شبنم واحدی
۹.امن سازی اسناد و مدارک با استفاده از توابع درهم ساز: معصومه صفخانی
۱۰.طراحی و شبیه سازی برد واسط و بوجود آوردن شبکه برای رمزنگاری و امنیت در مبادلات شبکه محلی اترنت : مریم دبردانی
۱۱.امنیت شبکه های محلی بی سیم: لیلی اسماعیلانی
۱۲.معماری،مدیریت کلید به منظور امن کردن مبادلات اطلاعات بین FPGA و واحدهای خارجی : صوفیا آهنج
۱۳.طراحی و شبیه سازی پردازنده سی و دو بیتی رمزنگاری RISC: ابوذر احسانی
۱۴.طراحی پردازنده ویژه برای الگوریتم های رمز قطعه ای: مژده مهاجرانی
۱۵.ارزیابی نقاط آسیب پذیر حاصل از سرریز بافرها و راههای مقابله با آنها: نازلی احمد خان بیگی
۱۶.طراحی و شبیه سازی هسته مرکزی پردازنده شبکه: بهرام غفاری
۱۷.طراحی واحد پایپ لاین یک پردازنده : علی مکنونی نژاد
۱۸.طراحی، شبیه سازی و سنتز یک کمک پردازنده برای انجام DCT/IDCT دو بعدی: علی خیاط زاده ماهانی
۱۹.طراحی یک تابع درهم ساز چند منظوره: زهرا حیدران داروقه
۲۰.تشخیص تعدی در مسیر یابی شبکه های سیار اقتضایی مبتنی بر الگوریتم SVM : سید علیرضا نیک زاد
۲۱.بهینه سازی پروتکل VGAP برای تامین کیفیت سرویس در شبکه های اقتضایی: خدیجه غافرین
۲۲.طراحی مدار مجتمع خروجی یک سیستم اتوماسیون صنعتی با استفاده از تکنولوژی CMOS: جمال غلامی آهنگران
۲۳.کنترل و مدیریت ازدحام در شبکه های کامپیوتری به کمک مدل سازی : رامین بلیوان
۲۴.دیجیتایز کردن بلادرنگ تصویر و تقسیم آن برای ارسال روی باند باریک: بیتا ناصری
۲۵.ارزیابی نقاط آسیب پذیر حاصل از سر ریز بافرها و راههای مقابله با آنها: نازلی احمد خان بیگی
۲۶.شبیه سازی رمزنگاری کوانتومی با توزیع کلید کوانتومی: حسین شفیعی
۲۷.تحلیل نقص ناشی از حملات در الگوریتم های رمز رشته ای : سحر سادات فرنودی

پروژه های کارشناسی


۱.طراحی و ساخت سلول آربیتر بعنوان واحد ارتباط دهنده دو میکرو کامپیوتر جهت استفاده مشترک از ماشین چاپ: منیر السادات تقوی
۲.متن نگار گرافیکی: مازیار شجاعی
۳.طراحی و ساخت سیستم هواشناسی اتوماتیک قابل حمل: علیرضا نجات پور- سعید مهویس
۴.طراحی و ساخت EEROM Programmer : مژگان نظری
۵.کنترل برنامه ریزی شده از راه دور به کمک کامپیوتر PRCC: محمد آزاده- حمید رضا شادمند
۶.سیستم تمام اتوماتیک کامپیوتری تست لامپ رشته ای: محمد صالح داریانی-انور حسامی
۷.مدلسازی و شبیه سازی تشکیلات کامپیوتری: ساسان کرامت
۸.سیستم جمع آوری و کسب اطلاعات هواشناسی و ارسال از راه دور: زهرا عاشوری- اعظم امینی
۹.کنترل و زمانبندی یک ماشین لباسشویی توسط میکرو پروسسور: شهرام داوری-فریبرز پارسی
۱۰. جمع آوری و نمایش اطلاعات یک سیلوی گندم با کمک یک میکرو کامپیوتر: محمد رضا شیدائی

۱۲- افتخارات کسب شده

۱۳- آزمایشگاه (های) تحقیقاتی

• تاسیس آزمایشگاه تحقیقاتی رمزنگاری و سیستمهای امن با همکاری سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

AWT IMAGE


دفعات مشاهده: 23265 بار   |   دفعات چاپ: 2434 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 246 بار   |   0 نظر