تغییرات برنامه دروس ارائه شده در نیمسال ۹۹۱

 | تاریخ ارسال: 1399/7/5 | 
تغییرات برنامه دروس ارائه شده در نیمسال ۹۹۱

۱- دروس گروه قدرت به شرح زیر از آبان ماه تشکیل خواهد شد:
الف: تئوری جامع ماشین ، الکترونیک قدرت ۱، کنترل مدرن ( اخذ این سه درس برای دانشجویان ورودی ۹۹ قدرت گرایش ماشین در ترم اول اجباری است)
ب: بهره برداری از سیستمهای قدرت، حالتهای گذرا، انرژیهای نو ( اخذ این سه درس برای دانشجویان ورودی ۹۹ قدرت گرایش سیستم در ترم اول اجباری است)
۲- تغییرات دروس گروه مخابرات:
۱-۲- درس فرایند اتفاقی آقای دکتر فرهمند در مهرماه حذف گردید
۲-۲- درس تئوری الکترومغناطیس پیشرفته۱ آقای دکتر چلداوی حذف گردید
۳-۲- دروسی که از
آبان ماه ارائه خواهند شد: مخابرات نوری (دکتر واجد سمیعی)،  مخابرات سلولی (دکتر سلیمانی)،   مباحث ویژه ۲ (دکتر نظام الحسینی)، مباحث ویژه ۱ (دکتر حدادی)،   شبکه های کامپیوتری در مخابرات (دکتر بهشتی)،  DSP (دکتر کهایی)،  تئوری الکترومغناطیس پیشرفته ۱ ( دکتر عریضی)،   فرایند اتفاقی ( دکتر فرهمند)
۴-۲- 
درس "سطوح الکترومغناطیس پیشرفته" آقای دکتر عبدالعالی حذف گردید. لطفا درس مذکور را از تعرفه خود حذف نمایید

۳- دروس گروه مهندسی پزشکی به شرح زیر از آبان ماه تشکیل خواهد شد:
الف: ابزار دقیق پزشکی(دکتر آیت اللهی)   ب: پردازش سیگنالهای بیولوژیکی (دکتر عرفانیان)   ج: DSP (دکتر بهنام)

۴- دروس گروه مهندسی کنترل به شرح زیر از آبان ماه تشکیل خواهد شد:
 ۱-۴-ریاضیات مهندسی پیشرفته (دکتر پشتان)،   کنترل فازی ( دکتر فرخی)    کنترل فرایند پیشرفته (دکتر اسماعیل زاده)  تئوری تخمین (دکتر عباداللهی)  
۲-۴-درس بهینه سازی محدب (دکتر شمقدری) حذف و  درس کنترل پیش بین جایگزین شد. درس کنترل پیش بین (آقای دکتر شمقدری) چنانچه بعد از حذف و اخذ، به حد نصاب نرسد، در آبان ماه ارائه خواهد شد.

۵- دروس گروه الکترونیک به شرح زیر، از آبان ماه تشکیل خواهد شد:
الکترونیک نوری (دکتر محمدنژاد)،  الکترونیک کوانتومی (دکتر محمدنژاد)

دفعات مشاهده: 854 بار   |   دفعات چاپ: 196 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر