دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه ها و اخبار عمومی
برگزاری همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۲/۲۲ | 

AWT IMAGEاولین همایش شبکه های مخابراتی در شرایط اضطراری و بحران در خردادماه 1393 با مدیریت آقای دکتر رضوی زاده عضو محترم هیات علمی گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق برگزار می شود.

دبیرخانه: ساختمان قدیم دانشکده برق- طبقه دوم- تلفن: 7322655

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.6169.33101.fa
برگشت به اصل مطلب