دانشکده مهندسی برق- اخبار علمی- پژوهشی
پیش ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۷ | 
اطلاعیه
پیش ثبت نام نیمسال اول ۹۸-۹۷
کلیه دانشجویان کارشناسی  دانشکده مهندسی برق موظف  می باشند از تاریخ۱۵/۲/۹۷ لغایت۳۰/۲/۹۷جهت پیش ثبت نام نیمسال اول ۹۸-۹۷ از طریق سایت گلستان اقدام نمایند.
 
تذکرات:
-ثبت نام دانشجویانی که در تاریخ فوق نسبت به پیش ثبت نام اقدام ننمایند، در مرحله ثبت نام قطعی با تاخیر انجام خواهد شد.
-دروس اعلام شده در این مرحله فاقد زمان، نام استاد و محدودیت ظرفیت می باشد.
-تاریخ اعلام شده قابل تمدید نمی باشد.    
                                  
                                                                                                  آموزش دانشکده برق  
                      
                                                                                                                                             
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=35.6168.52919.fa
برگشت به اصل مطلب