دانشکده مهندسی برق- اخبار صفحه اول
تبریک به آقای دکتر محمدجواد جنتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/23 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.19334.70680.fa
برگشت به اصل مطلب