دانشکده مهندسی برق- اخبار صفحه اول
نحوه برگزاری امتحانات یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/24 | 

با توجه به محدودیت تامین گاز برای دانشگاه و مشکل فراهم نمودن گرمایش همزمان فضای تمام دانشکده‌ها، به استحضار می‌رساند امتحانات روز یکشنبه مورخ  ۲۵ دیماه ۱۴۰۱ در هر دو نوبت صبح و عصر، به صورت متمرکز در ساختمان علوم پایه، دانشکده فیزیک (ساختمان شماره ۲) و گروه معارف برگزار می‌گردد.

جزئیات محل و زمان برگزاری هر امتحان در فایل‌های پیوست قابل مشاهده می‌باشد.

امتحانات نوبت صبح
امتحانات نوبت عصر

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.19334.69802.fa
برگشت به اصل مطلب