دانشکده مهندسی برق- اخبار سخنرانیهای علمی
سخنرانی علمی آقای دکتر امین کیانی نژد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/1 | 
AWT IMAGE

سخنرانی علمی با عنوان:

"Plasmonic-Inspired Circuit Devices"

روز دوشنبه مورخ 95/12/02 ساعت 13 الی 14 دانشکده مهندسی برق - سالن خوارزمی برگزار میگردد.

سخنران: آقای دکتر امین کیانی نژاد

مشاهده پوستر سخنرانی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.14690.48707.fa
برگشت به اصل مطلب