دانشکده مهندسی برق- اخبار سخنرانیهای علمی
سخنرانی علمی آقای دکتر خلج امیرحسینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | 
AWT IMAGE

سخنرانی علمی با عنوان:

"آرایه های آنتن با فواصل غیر یکسان"

روز چهارشنبه مورخ 95/11/27 ساعت 13:30 الی 14:30 دانشکده مهندسی برق - سالن خوارزمی طبقه سوم برگزار میگردد.

سخنران: آقای دکتر محمد خلج امیرحسینی

(در رابطه با فرصت مطالعاتی انجام شده در کشور ایتالیا)

مشاهده پوستر سخنرانی

*شرکت برای عموم آزاد است.*

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=35.14690.48523.fa
برگشت به اصل مطلب