دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی دکترا
صدور دفاعیه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/18 | 
قابل توجه دانشجویان متقاضی دفاع نهایی

مطابق نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به نیاز بررسی پرونده دانشجویان دکتری قبل از صدور مجوزهای آموزشی، لازم  است مجوز دانشجویان ۱۲ روز کاری قبل از برگزاری جلسه به دانشکده و ده روز کاری قبل  به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال شود.متذکر می شود فقط در صورت رعایت زمانبندی مجوز دفاع نهایی صادر خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.14568.62572.fa
برگشت به اصل مطلب