دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی کارشناسی ارشد
اطلاعیه سنوات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/10 | 

دانشجویان گرامی در صورت درخواست افزایش سنوات  فرم پیوست را تکمیل و همراه تایید استاد راهنما حداکثر تا تاریخ ۱۸ بهمن ماه به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل دهید

بدیهی است این آخرین فرصت  دانشجومی باشد

دلایل تاخیر دانشجو شامل موارد ذیل می تواند باشد:

موارد پزشکی(دانشجو و اقوام درجه یک دانشجو -فوت اقوام درجه یک-خرابی یا تعطیلی آزمایشگاه-تغییر موضوع پایان نامه-عدم همکاری سازمکان یا نهاد در جمع آوری اطلاعا ساخت دستگاه -

فایل پیوست


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.14567.70292.fa
برگشت به اصل مطلب