دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی کارشناسی ارشد
دومین دوره برگزاری سمینارهای سال ۱۴۰۱ کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/17 | 

ارائه سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق در روز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه بصورت غیرحضوری (مجازی) و طبق برنامه زمان بندی اعلام شده زیر (با تغییرات جزیی نسبت به هفته قبل)و در سامانه meeting.iust.ac.ir در بخش دفاعیه های استاد راهنما و یا لینکهای ارسالی در لیست زمانبندی برگزار خواهد شد.

برنامه سمینارهای ۳۰ آذر ۱۴۰۱
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.14567.68510.fa
برگشت به اصل مطلب