دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های واحد مجازی
دانشجویان آزمون پذیری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۴ | 

دانشجویان درس آزمون پذیری (آقای دکتر محمدی ) گزارش سمینار خود را حداکثر تاتاریخ 96/11/15 مطابق شرایط اعلام شده به صورت یک فولدر کامل تهیه و در اختیار آقای بابایی به آدرس ایمیل ذیل Ah.Babaee@Gmail.com  ارسال نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=35.14100.52161.fa
برگشت به اصل مطلب