دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی کارشناسی
عدم تشکیل کلاس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/14 | 

اطلاعیه
کلاس درس مایکروویو آقای دکتر کمجانی امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۹ برگزار نمی گردد

آموزش دانشکده مهندسی برق
۱۴۰۱/۱۲/۱۴
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.13970.71403.fa
برگشت به اصل مطلب