دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی کارشناسی
عدم تشکیل کلاس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/30 | 

اطلاعیه
کلاس جبرانی درس مدار های الکتریکی ۲ آقای دکتر شهرتاش امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ تشکیل نمی گردد.

آموزش دانشکده مهندسی برق
۱۴۰۱/۹/۳۰
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.13970.69517.fa
برگشت به اصل مطلب